Język pl

Oferta

Oferujemy kompleksową pomoc w pozyskaniu funduszy europejskich na realizację inwestycji dla firm, instytucji oraz gospodarstw rolnych.

Zarządzanie projektem w zależności od działania polega na przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych min.:

 • wniosku o dofinansowanie,
 • wniosku o płatność,
 • biznesplanu,
 • kosztorysu,
 • planu rozwoju grupy producenckiej,
 • planu dochodzenia do uznania,
 • księga stawowa,
 • uzyskanie opinii innowacyjności itd.

Dodatkowo proponujemy pomoc w pozyskaniu kredytów komercyjnych i preferencyjnych, promesy kredytowej lub gwarancji bankowej.

Dobór źródła dofinansowania następuje po gruntownej analizie indywidualnych potrzeb i możliwości klienta

 • Dofinansowanie dla firm na lata 2014-2020
 • PROW 2014-2020 Program rozwoju obszarów wiejskich
 • PO RYBY 2014-2020 Program operacyjny Ryby

© Copyright 2024 corsario.pl

DESIGN by corsario.pl